31 Temmuz 2010 Cumartesi

YAĞLARDA PEROKSİT SAYISI TAYİNİ

Deneyin Adı:Peroksit Sayısı Tayini

Deneyin Amacı:Peroksit sayısını bularak yağların bozulmuşluğu hakkında fikir edinmekAraç –gereç:Örnek kabı,erlenmayer, büretKimyasal ve çözeltiler:Kloroform,buzlu asetik asit, doymuş potasyum iyodür çözeltisi, sodyum tiyosülfat çözeltisi(0.002N veya 0,01N ayarlı), nişasta çözeltisi

Deneyin Teorisi:Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü peroksit sayısıdır. 1g yağdaki aktif oksijenin mikrogram olarak miktarıdır. Peroksitler yağın oksidasyonu sırasında ortaya çıkan bileşiklerdir.Peroksit sayısıyla yağın bozulmuşluk düzeyi arasında pozitif bir ilişki olması bunun sonucudur.Peroksit değeri belli bir oksidasyon düzeyinden sonra azalabilir, bunun nedeni de peroksitlerin ikincil oksidasyon ürünlerine dönüşmesidir. Yöntemin esası, potasyum iyodürün yağdaki peroksit oksijeni ile okside olarak iyodun serbest hale geçmesi ve bu serbest haldeki iyodun da tiyosülfat ile titre edilerek miktarının bulunmasıdır.

Deneyin yapılışı:Ayçiçeği yağından1,0137gve zeytin yağından 1,0067g tartıldı.Üzerine 10ml kloroform ilave ettikten sonra erlen mayer çalkalanarak yağ çözüldü.Sıra ile 15ml asetik asit ve 1ml potasyum iyodür koyulup erlenmayer kapatıldı ve 5 dk karanlık bir yerde bekletildi.Bu süre sonunda 75 ml su ve 1ml nişasta ilave edilip sodyumtiyosülfat ile titre edildi.

Deneyin Sonucu :Peroksit Sayısı=(V*N)/PV:Harcanan sodyum tiyosülfat(ml)N:Sodyum tiyosülfatın normalitesi:0,01 NP:Alınan örnek miktarıNot:Peroksit sayısı meO2/kg yağ olarak ifade edilmek isteniyorsa bulunan rakam 8’e, mili molekül O2/kgyağ olarak ifade edilmek isteniyorsa 16’ya bölünür.Ayçiçeği:Harcanan sodyum tiyosülfat(ml):5.5 mlPeroksit sayısı =(5,5*0,01)/ 1,0137=0,05425Zeytinyağı:Harcanan sodyum tiyosülfat(ml):4,7 mlPeroksit sayısı =(4,7*0,01)/ 1,0067=0,04668

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder